Undervisningsbeskrivelser

Herunder finder du undervisningsbeskrivelser (UVB) for de fag, der bliver afsluttet i terminen maj/juni 2019.  UVB’erne er gemt i PDF format, og åbnes i en ny fane ved at klikke på de blå links nedenfor.

Undervisningsbeskrivelser Nykøbing

22tx4a

Biologi C: 22tx4a_BiologiC_Lisette Larsen

Dansk A: 22tx4a_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 22tx4a_EngelskB_LinaTNielsen

Fysik B: 22tx4a_FysikB_IrinaKristensen

Kemi B: 22tx4a_KemiB_StefanKronhoff

Kommunikation/IT A/C: 22tx4a_KommunikationItAC_HansArneNiclasen

Matematik A og B: 22tx4a_MatematikAB_PatrickLincoln

Samfundsfag C: 22tx4a_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi A og B: 22tx4a_TeknologiA_CarstenFold

 

22tx4b

Bioteknologi A: 22tx4b_BioteknologA_Lisette Larsen

Dansk A: 22tx4b_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 22tx4b_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik A og B: 22tx4b_FysikB_IrinaKristensen

Idræt B: 22tx4b_IdrætB_LinaTNielsen

Kemi B: 22tx4b_KemiB_PiaRønneChristensen

Kommunikation-IT C: 22tx4b_KommunikationItC_HansArneNiclasen

Matematik A og B: 22tx4b_MatematikAB_PatrickLincoln

Samfundsfag C: 22tx4b_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi B: 22tx4b_TeknologiB_AndesrHKristensen

 

22tx4c

Biologi C: 22tx4c_BiologiC_Lisette Larsen

Dansk A: 22tx4c_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 22tx4C_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 22tx4c_FysikB_IrinaKristensen

Kemi B: 22tx4c_KemiB_JoakimRSørensen

Kommunikation/IT A: 22tx4c_KommunikationITA_HansArneNiclasen

Matematik A og B: 22tx4c_MatematikAB_JoakimRSørensen

Samfundsfag C: 22tx4c_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi B: 22tx4c_TeknologiB_AndersHKristensen

 

21tx4a

Dansk A: 21tx4a_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 21tx4a_EngelskB_LinaTNielsen

Fysik A og B: 21tx4a_FysikB_PerKazimirzak

Kemi B: 21tx4a_KemiB_AndersHKristensen

Kommunikation/IT A: 21tx4KoA_KommunikationItA_HansArneNiclasen

Matematik A og B: 21tx4a_MatematikAB_PatrickLincoln

Teknologi A og B: 21tx4a_TeknologiB_CarstenFold

 

21tx4b

Bioteknologi A: 21tx4b_BioteknolgiA_Lisette Larsen

Dansk A: 21tx4b_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 21tx4b_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 21tx4b_FysikB_IrinaKristensen

Idræt B: 21tx4b_IdrætB_LinaTNielsen

Kemi B: 21tx4b_KemiB_PiaRønneChristensen

Matematik A og B: 21tx4b_MatematikAB_JoakimRSørensen

Teknologi B: 21tx4b_TeknologiB_AndersHKristensen

 

21tx4c

Dansk A: 21tx4c_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 21tx4c_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 21tx4c_FysikB_PerKazimirzak

Kemi B: 21tx4c_KemiB_AndersHKristensen

Kommunikation/IT A: 21tx4KoA_KommunikationItA_HansArneNiclasen

Matematik B: 21tx4c_MatematikB_JoakimRSørensen

Teknologi B: 21tx4c_TeknologiB_StefanKronhoff

2. årgang – Idehistorie

Idehistorie B v. Maj-Britt Aslund: 21tx4IdA_IdehistorieB_MajBrittAslund

Idehistorie B v. Hans Arne Niclasen: 21tx4IdB_IdehistorieB_HansArneNiclasen

 

20tx4a

Dansk A: 20tx4a_DanskA_AnnemetteElbech

Design B:

Idehistorie B: 20tx4a_IdehistorieB_MajBrittAslund

Kommunikation/It A: 20tx4a_KommunikationItA_HansArneNiclasen

Teknologi A: 20tx4a_TeknologiA_CarstenFold

 

20tx4b

Bioteknologi A: 20tx4b_BioteknoligiA_Lisette Larsen

Dansk A: 20tx4b_DanskA_IreneWendelJørgensen

Fysik A: 20tx4b_FysikA_PerKazimirzak

Idræt B: 20tx4b_IdrætB_LinaTNielsen

Idehistorie B: 20tx4b_IdehistorieB_MajBrittAslund

Matematik A: 20tx4b_MatematikA_SuneKHarild

 

Valgfag og teknikfag

Udvikling og Produktion: 22tx4UpA_UdviklingogProduktion_SuneKHarild

Proces, Levnedsmiddel og Sundhed: 22tx4PlA_Proces_StefanKronhoff

Engelsk A: 22tx4EnA_EngelskA_AgnieszkaKubala

Erhvervsøkonomi C: 22tx4EøC_ErhvervsøkonomiC_NielsEspersen

Kemi A: 22tx4KeA_KemiA_NicholasBarnes

Matematik A: 22tx4MaA-MatematikA_SuneKHArild

Psykologi C: 22tx4PsC_PsykologiC_MariaSibo

Teknologi A: 22tx4TeA_TeknologiA_CarstenFold

 

EUX 21-25

Dansk: 23ex4h1_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 23ex4h1_EngelskB_LinaTNielsen

Fysik B: 23ex4h1_Fysik_PerKazimirzak

Kemi C: 23ex4h1_KemiC_NicholasBarnes

Matematik A/B: 23ex4h1_MatematikA_PatrickLincoln

Teknikfag A – Byggeri/Energi: 23ex4h1el_TeknikfagA_CarstenFold

Teknikfag B – Byggeri/Energi: 23ex4h1to_TeknikfagB_CarstenFold

 

EUX 20-24

Dansk A: 23ex4h2_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 23ex4h2_EngelskB_AgnieszkaKubala

Matematik B: 23ex4h2_MatematikA_PatrickLincoln

Teknikfag A Byggeri/Energi: 23ex4h2el_TeknikfagA_CarstenFold

Teknikfag B -Byggeri/Energi: 23ex4h2to_TeknikfagB_CarstenFold

Teknologi B: 23ex4h2to_TeknologiB_CarstenFold

 

EUX 19-23

Dansk A: 23ex4h3_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 23ex4h3_EngelskB_LinaTNielsen

Fysik B: 23ex4h3to_FysikB_PerKazimirzak

Matematik A: 23ex4h3_MatematikA_PatrickLincoln

Teknikfag A Byggeri/Energi: 23ex4h3el_TeknikfagA_CarstenFold

Teknologi B: 23ex4h3to_TeknologiB_CarstenFold