Undervisningsbeskrivelser

Herunder finder du undervisningsbeskrivelser (UVB) for de fag, der bliver afsluttet i terminen maj/juni 2016.  UVB’erne er gemt i PDF format, og åbnes i en ny fane ved at klikke på de blå links nedenfor.

Undervisningsbeskrivelser Nykøbing

17htx41a

Biologi C: 17htx41a_BiologiC_IvarDencker

Dansk A: 17htx41a_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 17htx41a_EngelskA_AgniesckaKubala

Fysik A/B: 17htx41a_FysikAB_PerKazimirzak

Kemi B: 17htx41a_KemiB_AndersHKristensen

Kommunikation og It C: 17htx41a_KommunikatiogIt_HansArneNiclasen

Matematik A/B: 17htx41a_MatematikAB_Patrick Lincoln

Samfundsfag C: 17htx41a_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi A/B: 17htx41a_TeknologiAB_PerKazimirzak

 


17htx41b

Dansk A: 17htx41b_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 17htx41b_EngelskB_PeterBodilsen

Fysik B: 17htx41b_FysikB_PerHolmSørensen_Thomas Bjerre

Kommunikation og It C: 17htx41b_KommunikatiogItC_HansArneNiclasen

Matematik A: 17htx41b_MatematikA_SuneKajHarild

Samfundsfag C: 17htx41b_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi B: 17htx41b_TeknologiB_CarstenFold

 

17htx41c

Biologi C: 17htx41c_BiologiC_IvarDencker

Dansk A: 17htx41c_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 17htx41c_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 17htx41c_FysikB_PerHolmSørensen_Thomas Bjerre

Kemi B: 17htx41c_KemiB_AndersHKristensen

Kommunikation og It C: 17htx41c_KommunikationogItA_HansArneNiclasen

Samfundsfag C: 17htx41c_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi B: 17htx41c_TeknologiB_JørnThorupMadsen

 

17htx42a

Dansk A: 17htx42a_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 17htx42a_DesignB_LarsBrudsø

Engelsk B: 17htx42a_EngelskB_PeterBodilsen

Fysik A/B: 17htx42a_FysikA_FlemmingAndersen

Kemi B: 17htx42a_KemiB_AndersHKristensen

Matematik A/B: 17htx42a_MatematikAB_Patrick Lincoln

Teknologi A/B: 17htx42a_TeknologiAB_CarstenFold

 

17htx42b

Bioteknologi A: 17htx42b_BioteknologiA_IvarDencker_PiaRønneChristensen

Dansk A: 17htx42b_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 17htx42b_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 17htx42b_FysikB_FlemmingAndersen

Matematik A: 17htx42b_MatematikA_SuneKajHarild

Teknologi B: 17htx42b_TeknologiB_JørnThorupMadsen

 

17htx42c

Dansk A: 17htx42c_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 17htx42c_DesignB_LarsBrudsø

Engelsk B: 17htx42c_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 17htx42c_FysikB_PerHolmSørensen – Thomas Bjerre

Kommunikation og It C: 17htx42c_KommunikationogItA_HansArneNiclasen

Kemi B: 17htx42c_KemiB_AndersHKristensen

Matematik B: 17htx42c_MatematikB_SuneKajHarild

Teknologi B: 17htx42c_TeknologiB_CarstenFold

Teknologihistorie C: 17htx42c_TeknologiHistorieC_HansArneNiclasen

 

17htx43a

Dansk A: 17htx43a_DanskA_AnnemetteElbech

Statistik C: 17htx43a_StatistikC_Patrick Lincoln

Studieområdet: 17htx43a_Studieområdet_AnnemetteElbech

 

17htx43a-bio

Matematik A: 17htx43a_MatematikA_Patrick Lincoln

 

17htx43a-mat

Matematik A: 17htx43a-mat_MatematikA_JoakimRibberholtSørensen

Fysik A: 17htx43a-mat_FysikA_PerKazimirzak

 

17htx43b

Dansk A: 17htx43b_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 17htx43b_DesignB_LarsBrudsø

Innovation C: 17htx43b_InnovationC_PerKazimirzak

Studieområde: 17htx43b_Studieområdet_IreneWendelJørgensen

Teknologi A: 17htx43b_TeknologiA_PerKazimirzak

 

17htx43c

Dansk A: 17htx43c_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 17htx43c_DesignB_LarsBrudsø

Innovation C: 17htx43c_InnovationC_PerKazimirzak

Kommunikation og It A: 17htx43c_KommunikationogITA_HansArneNiclasen

Studieområde: 17htx43c_Studieområdet_IreneWendelJørgensen

 

Valgfag og teknikfag

Byggeri og energi A: 17htx43vBE_ByggeriogEnergiA_CarstenFold

Design og produktion A: 17htx43vBE_Designog ProduktionA_JørnThorupMadsen

Proces, Sundhed og Levnedesmiddel A: 17htx43vPL_ProcesLevnedsmiddelSundhed_NicholasBarnes

Engelsk A: 17htx43vEngA_EngelskA_AgnieszkaBarszczewskaKubala

Kemi A: 17htx43vKemA_KemiA_NicholasBarnes

Matematik A: 17htx43vMaAb_MatematikA_JoakimRiberholtSørensen og 17htx43vMaAc_MatematikA_Patrick Lincoln

Samfundsfag B: 17htx43vSamB_SamfundsfagB_MaiBrittAslund

Teknologi A: 17htx43vTekA_TeknologiA_PerKazimirzak

Psykologi C: 17htx43vPsyC_PsykologiC_LarsJuelAndersen

 

EUX 14-18

Dansk A: 18eux4h3x_DanskA_IreneWendelJørgensen

Matematik A: 18eux4h3x_MatematikA_SuneKajHarild

Byggeteknologi B: 18eux4h3x_ByggeteknologiB_CarstenFold

Engelsk B: 18eux4h3x_EngelskB_AgnieszkaKubala

Industriteknologi B: 18eux4h3x_Industriteknologi B_ JørnThorup_Jimmi Laursen_Preben Kristensen

Teknikfag A – Byggeri og Energi, El: 18eux4h3x_TeknikafagAEl_CarstenFold

Teknikfag B – Byggeri og Energi: 18eux4h3x_TeknikafagBTø_CarstenFold

Teknikfag B – Produktion og udvikling: 18eux4h3x_TeknikfagBSm_PrebenKristensen

 

EUX 15-19

Byggeteknologi B: 18eux4h2x_ByggeteknologiB_CarstenFold

Dansk A: 18eux4h2x_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 18eux4h2x_EngelskB_PeterBodilsenMatematik A: 18eux4h2x_MatematikA_SuneKajHarild

Teknikfag B – Byggeri og Energi El: 18eux4h2x_TeknikfagBEl_CarstenFold

Teknikfag B – Byggeri og Energi: 18eux4h2x_TeknikfagBTø_CarstenFold

 

EUX 16-20

Byggeteknologi B: 18eux4h1x_ByggeteknologiB_CarstenFold

Kemi C: 18eux4h1x_KemiC_AndersHKristensen

Teknikfag B – Byggeri og Energi, El: 18eux4h1x_TeknikfagBEL_CarstenFold

Teknikfag B – Byggeri og Energi: 18eux4h1x_TeknikfagBTø_CarstenFold