Undervisningsbeskrivelser

Herunder finder du undervisningsbeskrivelser (UVB) for de fag, der bliver afsluttet i terminen maj/juni 2019.  UVB’erne er gemt i PDF format, og åbnes i en ny fane ved at klikke på de blå links nedenfor.

Undervisningsbeskrivelser Nykøbing

20tx4a

Biologi C: 20tx4a_BiologiC_LisetteLarsen

Dansk A: 20tx4a_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 20tx4a_EngelskB_LinaThestrupNielsen20tx4a_EngelskB_PeterBodilsen

Fysik B:

Kemi B: 20tx4a_KemiB_JoakimRibberholtSørensen

Kommunikation-IT A og C: 20tx4a_KommunikationIt_HansArneNiclasen

Matematik A og B:

Samfundsfag C: 20tx4a_SamfundsfagC_MajBrittAslund

Teknologi A og B: 20tx4a_TeknologiB_JørnThorup

 

20tx4b

Bioteknologi A: 20tx4b_BioteknologiA_LisetteLarsen

Dansk A: 20tx4b_DanskA_IreneWendelJørgensen

Engelsk B: 20tx4b_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik A og B:

Idræt B: 20tx4b_IdrætB_AndersHKristensen

Kemi B: 20tx4b_KemiB_NicholasBarnes

Kommunikation-IT C: 20tx4b_KommunikationIt_HansArneNiclasen

Matematik A og B: 20tx4b_MatematikAB_SuneKHarild

Samfundsfag C: 20tx4b_SamfundsfagB_NicholasBarnes

Teknologi B: 20tx4b_TeknologiB_Anders HKristensen

 

19tx4a

Dansk A: 19tx4a_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B:

Engelsk B: 19tx4a_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik A og B: 19tx4a_FysikAB_PerKazimirzak

Idehistorie B: 19tx4a_IdehistorieB_MajBrittAslund

Kemi B:

Matematik A og B: 19tx4a_MatematikB_JoakimRibberholtSørensen

Teknologi A og B: 19tx4a_TeknologiAB_PerKazimirzak

 

19tx4b

Bioteknologi A: 19tx4b_BioteknologiA_LisetteLarsen

Dansk A: 19tx4b_DanskA_AnnemetteElbech

Engelsk B: 19tx4b_EngelskB_AgnieszkaKubala

Fysik B: 19tx4b_FysikB_IrinaKristensen

Idehistorie B: 19tx4b_IdehistorieB_MajBrittAslund

Idræt B: 19tx4b_IdrætB_ChristianFrydkjærOlsen

Kemi B: 19tx4b_KemiB_PiaRønneChristensen

Matematik A og B: 19tx4b_MatematikA_SuneKHarild

Teknologi B: 19tx4b_TeknologiB_AndersHKristensen

 

19tx4c

Dansk A: 19tx4c_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B:

Engelsk B: 19tx4c_EngelskB_PeterBodilsen

Fysik B: 19tx4c_FysikB_IrinaKristensen

Idehistorie B: 19tx4c_IdehistorieB_PeterBodilsen

Kemi B: 19tx4c_KemiB_AndersHKristensen

Kommunikation-IT A: 19tx4c_KommunikationIt_HansArneNiclasen

Matematik B:

Teknologi B: 19tx4c_TeknologiB_CarstenFold

 

18tx4a

Dansk A: 18tx4a_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 18tx4ad_DesignB_LarsBrudsø

Fysik A: 18tx4af_FysikA_PerKazimirzak

Idehistorie B: 18tx4a_IdehistorieB_MajBrittAslund

Matematik A: 18tx4a_MatematikA_JoakimRibberholtSørensen

Teknologi A: 18tx4a_TeknologiA_CarstenFold

 

18tx4b

Bioteknologi A: 18tx4b_BioteknologiA_LisetteLarsen

Dansk A: 18tx4b_DanskA_AnnemetteElbech

Idehistorie B: 18tx4b_IdehistorieB_MajBritAslund

Idræt B: 18tx4b_IdrætB_ChristianFrydkjærOlsen

Matematik A:

 

18tx4c

Dansk A: 18tx4c_DanskA_IreneWendelJørgensen

Design B: 18tx4c_DesignB_LarsBrudsø

Idehistorie B: 18tx4c_IdehistorieB_PeterBodilsen

Kommunikation-IT A: 18tx4c_KommunikationIt_HansArneNiclasen

 

18tx4d

Dansk A: 18tx4d_DanskA_AnnemetteElbech

Design B: 18tx4dd_DesignB_LarsBrudsø

Idehistorie B: 18tx4d_IdehistorieB_HansArneNiclasen

Kommunikation-IT A: 18tx4d_KommunikationIt_HansArneNiclasen

 

Valgfag og teknikfag

Byggeri og Energi: 20tx4BeA_ByggeriogEnergiA_Carstenfold

Udvikling og Produktion: 20tx4UpA_UdviklingogProduktion_SuneKHarild

Proces, Levnedmiddel og Sundhed: 20tx4PlA_ProcesLevnedsmiddelSundhed_NicholasBarnes

Engelsk A: 20tx4EnA_EngelskA_AgnieszkaKubala

Kemi A: 20tx4KeA_KemiA_NicholasBarnes

Matematik A: 20tx4MaA_MatematikA_JoakimRibberholtSørensen

Psykologi C: 20tx4PsC_PsykologiC_AnitaJensen

Teknologi A: 20tx4TeA_TeknologiA_CarstenFold

 

EUX 16-20

Byggeteknologi B:

Dansk A:

Engelsk B:

Fysik B:

Teknikfag A Byggeri og Energi:

Teknikfag B Byggeri og Energi:

 

EUX 17-21

Dansk: 21ex4h3_DanskA_AnnemetteElbech

Byggeteknologi B:

Engelsk B: 17-21_EngelskB_PeterBodilsen

Fysik B: 21ex4h3_FysikB_IrinaKristensen

Teknikfag B:

Teknikfag A: 21ex4h3_TeknikfagA_LarsBrudsø

EUX 18-22

Dansk A:

Engelsk B:

 

EUX 19-23

Dansk A: 21ex4h1_DanskA_AnnemetteElbech

Kemi C: 21ex4h1_KemiC_AndersHKristensen