Bio-science

– Bioteknologi A
– Matematik A

Studieretningen findes i Nykøbing.

Studieretningen er for dig, som er interesseret i biologi, kemi og moderne teknologi. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, så du får en aktuel og relevant uddannelse. Vi arbejder bl.a. med DNA, kloning, stamceller, miljøforbedringer og gensplejsning.

Studieretningens særlige profil giver dig adgang til et væld af uddannelser.

– Se hvilke her

Biologi, kemi og moderne teknologi

Det er den perfekte linje for dig, som er interesseret i biologi og kemi og moderne teknologi, og som gerne vil arbejde med metoder, teori og problemstillinger, som er knyttet til virkeligheden. Der er fokus på arbejdet i laboratoriet, som bygger på viden og metoder fra både kemi og biologi.

Undervisningen vil være en blanding af teori, projektarbejde og eksperimentelt arbejde, som vil fylde ca. 20 % af undervisningstiden. Kernestoffet inden for biologi og kemi vil indgå naturligt i de temaer, der bliver arbejdet med.  Desuden vil besøg på bioteknologiske virksomheder og videregående uddannelser være en del af undervisningen.

 

Temaer I arbejder med:

  • DNA fingerprints, kloning og gensplejsning
  • Anvendelse af mikroorganismer til produktion af medicin og fødevarer
  • Fremstilling af enzymer, oprensning og undersøgelse af proteiner
  • Miljøforbedringer, f.eks. ved produktion af biobrændsel eller anden alternativ energi
  • Sundhed og sygdom – doping, fosterdiagnostik, stamceller

Du vil også komme til at behandle de etiske spørgsmål, som brugen af moderne teknik og genmanipulation rejser.

naturvidenskabogbiotek