Sport science


  • Bioteknologi A
  • Idræt B

Studieretningen findes i Nykøbing.

På sport science får du viden om kroppen. Du er i hallen eller i naturen tre lektioner om ugen og i laboratoriet seks lektioner om ugen. Her får du den videnskabelige tilgang til kroppen og undersøger, hvordan dens celler påvirkes af alt fra kaffe til løb.
Du får en bred indføring i anatomi og fysiologi – ligesom mental psykologi og smerte er blandt emnerne, du kommer til at arbejde med på sport science. For eksempel hvordan organismen tilpasser sig ekstreme forhold. Den nye studieretnings unikke kombination af krop og videnskab tager projektarbejdet til nye højder. Her kan der foretages brugbare målinger og laves research, så projekterne bliver virkelige.

Endelig, og netop med sundheden for øje, er idrætten også det mentale pusterum, hvor vi bruger kroppen.

Elever på sport science bliver ikke bare de sundeste på sydhavsøerne. De bliver naturvidenskabeligt stærke med fag på højeste niveau og dygtige til samarbejde, instruktion og lederskab.

Hvilken fremtid?
Det oplagte er en karriere i sundhedssektoren. Men studieretningen åbner forskellige døre alt afhængigt af valgfag og niveauer.