Hvordan er undervisningen?

“På HTX sidder man ikke ned og kigger på en tavle hele tiden, men arbejder i grupper og på forskellige projekter, eller går ned i et værksted og arbejder på det produkt, man nu er i gang med.”

[Nikolaj, elev på teknologilinjen]

Undervisningen på HTX foregår typisk i sammenhængende forløb med samme fag i flere timer ad gangen, så du kan fordybe dig i det, du er i færd med. Samtidig foregår meget af undervisningen på tværs af faggrænser i fællesprojekter.

På HTX kommer du til at udforske naturvidenskabelige fag på et højt fagligt og teknisk niveau. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med opgaver og ofte projektorienteret, så arbejdsformen i høj grad ligner den, du kommer til at møde på de videregående uddannelser.

Du kommer til at løse et hav af praktiske opgaver og lave projekter i skolens værksteder og laboratorier.

Eleverne fortæller om undervisningen

Vi samarbejder med erhvervslivet

Ikke kun i form af virksomhedsbesøg, men også med konkrete opgaver, som vores elever skal løse. På den måde kan de få lov til at se deres idéer blive til virkelighed.

Ikke på kompromis med udstyret

Vi har moderne udstyr, der gør, at vi kan gennemføre virtuel undervisning. På den måde kan vi inddrage alt det spændende, som ikke findes i vores umiddelbare nærhed.