Alt det praktiske

Gymnasietiden er en ny begyndelse

Du får en masse nye venner, nye omgivelser, nye fag, nye lærere, nye krav, friere rammer og ikke mindst nye oplevelser.

Vi vil stille krav til dig de tre år, du er på gymnasiet – Til gengæld kan du også stille krav til gymnasiet og dine lærere, så du får skabt den perfekte gymnasietid og det bedste grundlag at bygge videre på.

Viden er sin vægt værd i guld

Når man går i gymnasiet, er der selvfølgelig en del eksaminer.

I løbet af dine 3 år på HTX skal du op til mindst 8 mundtlige og skriftlige prøver – samt en eksamen for hvert A-fag du har. Du skal også aflevere et studieretningsprojekt, og karakteren for projektet vil også optræde på dit eksamensbevis. Dertil kommer der en række årsprøver.

Således bliver du trænet i at gå til eksamen – det kan du selvfølgelig bruge videre i dit uddannelsesliv, men også når du skal præstere til en jobsamtale.

Du får karakterer i alle fag tre gange om året.

Tilmeld dig:

Næste studiestart er 10. august 2017

Kvalitet – statistik over elevtilfredshed, over hvor mange der fuldfører gymnasietiden på HTX og med hvilke gennemsnitskarakterer.

Evaluering af elevtilfredsheden på HTX

Fuldførelsesprocenter

Gennemsnitskarakterer

Eksamen